Aan het bestuur en medewerkers van het Affichemuseum Hoorn – Dichtbij.nl

Aan het bestuur en medewerkers van het Affichemuseum Hoorn
Dichtbij.nl
De indieners van de motie stelden voor om uw museum tot en met 31 december 2014 een gebruikersovereenkomst of een anti-kraak overeenkomst te verlenen voor het pand Grote Oost 2/4. Met deze motie wordt aan het college van B&W gevraagd om het 

Lees het volledige bericht: antikraak – Google Nieuws