Brief van Fractie Tonnaer aan het Affichemuseum Hoorn – Dichtbij.nl

Brief van Fractie Tonnaer aan het Affichemuseum Hoorn
Dichtbij.nl
De indieners van de motie stelden voor om uw museum tot en met 31 december 2014 een gebruikersovereenkomst of een anti-kraak overeenkomst te verlenen voor het pand Grote Oost 2/4. Met deze motie wordt aan het college van B&W gevraagd om het 

en meer »

Lees het volledige bericht: antikraak – Google Nieuws