tekenen en schilderen in Buurthuis de Meenten & Grienden – Dichtbij.nl

tekenen en schilderen in Buurthuis de Meenten & Grienden
Dichtbij.nl
Kostten waren laag omdat dit gebouw o.a een anti kraak ruimte heeft. Die dus ingevuld wordt door \jillian. Zij geeft hier ook haar workshops! Maar goed om even terug te komen op onze cursus. We zitten gezellig met een klein groepje op een zolder in het

Lees het volledige bericht: antikraak – Google Nieuws