Zwolle vraagt burger dakloze jongeren te huisvesten – De Stentor

De Stentor

Zwolle vraagt burger dakloze jongeren te huisvesten
De Stentor
Leegstaande appartementen in verzorgingshuizen, woningen in de regio en anti-kraak in leegstaand gemeentelijk vastgoed zijn wat B en W betreft ook voorbeelden van mogelijke oplossingen om de steeds groter wordende groep daklozen sneller te 

Lees het volledige bericht: antikraak – Google Nieuws