Independer.nl

Verzekeraars beperken vaak dekking inboedelverzekering in grote stad
Independer.nl
Woont… Schade door kortsluiting: Bij het doorlezen van mijn polis bij de ING zag ik dat o.a. Schade door kortsluiting niet gedekt is. Welke schade is dit? Zou dit… anti-kraak wonen en een inboedelverzkering: Hoi Mars J, Er zijn meerdere

Lees het volledige bericht: antikraak – Google Nieuws