Antikraak wonen


Voordat men besluit antikraak te gaan wonen dient men zich eerst af te vragen waar men aan begint. Bij antikraak wonen of tijdelijk wonen op basis van de leegstandswet wordt nooit een huurovereenkomst aangeboden maar een bruikleen overeenkomst. Dit betekent dat men geen recht op huurbescherming heeft, en de opzegtermijn is vaak erg kort variërend van twee weken tot drie maanden. Dit betekent dat als de verhuurder of aanbieder van een antikraak object het contract opzegt dat de bewoner dan binnen die termijn het pand verlaat en weer in de oude staat terugbrengt. Sommige aanbieders staan ook niet toe dat je veel inboedel hebt en eisen dat je met minimale inboedel intrekt, zodat je er ook weer heel snel uit kan zijn. Veel inboedel zoals banken kasten, tafels en apparaten is natuurlijk een hoop werk als je elke keer moet verhuizen. Vaak is de termijn van tijdelijke verhuur wel zes maanden of meer. Er zijn ook gevallen dat een bewoner de woning na drie maanden weer moest verlaten omdat het contract was opgezegd. Echter zijn er ook gevallen bekend van bewoners die enkele jaren in een woning als antikraak wacht hebben verbleven.

Voordelen en nadelen van antikraak wonen

Er zijn natuurlijk veel voordelen en nadelen als men antikraak gaat wonen. Hier onder hebben we enkele voor en nadelen opgesomd.

Voordelen

 • Men kan goedkoop wonen en de ruimte is vaak groot en varieert van een appartement, eengezinswoning, villa of kantoorpand.
 • Het is vaak erg snel geregeld en je hebt wat vrijheid en avontuur.
 • Er wordt vaak niet van je verwacht dat je netjes gordijnen ophangt of vloerbedekking legt.
 • Er worden geen eisen gesteld aan de inrichting van de woning, soms wordt er zelfs van je verwacht dat je met minimale inboedel intrekt.

Nadelen

 • De verhuurder mag ten alle tijden jouw woning binnenkomen, eventueel met derden.
 • Wanneer de verhuurder dat wil kan deze je zonder opgaaf van redenen, uit de woning zetten.
 • de opzegtermijn is vaak heel erg kort.
 • eventuele beschadiging van het pand komen voor jouw rekening.
 • De aanbieder doet vaak geen onderhoud aan het pand, en dat dien je dat dus zelf te regelen. Denk aan kapotte verwarming, gas, elektriciteit, lekkages, deuren, ramen, etc.
 • Wanneer men voor langere tijd op vakantie gaat (bijvoorbeeld twee weken) de aanbieder ‘gerechtigd’ is om tijdelijk een ander ‘jouw’ woonruimte te laten bewonen.
 • Panden of objecten zijn lang niet altijd geschikt zijn als woon panden, en dat de verhuurders niet verplicht zijn om daar iets aan te veranderen en dat dit niet altijd ten goede aan het wooncomfort.
 • Men na een opzegging van een woning niet het recht heeft op vervangende woonruimte.
 • Men kan direct uit het huis gezet worden indien men;
  • een feestje geeft of houd;
  • huisdieren houd;
  • een of meerdere muren verft;
  • iemand een nachtje laat logeren;
  • De ‘huur’ te laat betaald;
 • Huisdieren of kinderen zijn niet toegestaan.
 • Meestal mag de woning door maximaal twee personen bewoond worden.
 • Soms is een inboedelverzekering verplicht.

Samengevat betekent dit dus dat antikraak wonen goedkoop is maar onzeker. Onzeker in de zin van dat je elk moment uitgezet kan worden.

Wat wordt er van je verwacht

Indien je antikraak wilt gaan wonen worden er een aantal eisen gesteld, dit stel meestal niet veel voor. De meeste aspirant antikraak wachten voldoen of kunnen makkelijk voldoen aan deze eisen. Het allerbelangrijkste is de flexibiliteit, je moet natuurlijk heel snel het pand weer kunnen verlaten. Soms wordt er van je verwacht dat je een noodscenario hebt klaar staan als je niet op tijd een vervangende woonruimte kan vinden. Als je slechts twee weken de tijd hebt om te vertrekken is het begrijpelijk dat je niet meteen andere woonruimte kunt vinden. Men volstaat door te zeggen dat je jouw inboedel op slaat in een tijdelijk opslagruimte en voorlopig bij familie of vrienden gaat inwonen.

Over het algemeen wordt het volgende van je verwacht:

 • Minimale leeftijd van 18 jaar.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Flexibiliteit.
 • Geldige verblijfsstatus in Nederland of de Nederlandse nationaliteit.
 • Ziektekosten en aansprakelijkheid en/of inboedel verzekering.
 • Soms een bepaald minimum inkomen.
 • Brandveiligheid pakket bestaande uit een brandblusser, rookdetector en soms een koolmonoxide detector.

De panden die op tijdelijke basis worden bewoond, moeten te allen tijde zo representatief mogelijk blijven. De bemiddelaars of verhuurders verwachten van een tijdelijke bewoner dan ook dat hij zich gedraagt als een “goed huisvader”: dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het pand en de in gebruik zijnde ruimte(n) en klein normaal onderhoud verricht. Groot onderhoud en het verhelpen van calamiteiten gebeurt uiteraard door professionele partijen.

Welke stappen te ondernemen om antikraak te gaan wonen

Zorg dat je aan bovenstaande eisen voldoet en kennis hebt genomen over de voor en nadelen van antikraak-wonen. Schrijf je zelf in bij diverse bemiddelingsbureau’s. Betaal het inschrijfgeld indien dat wordt gevraagd, je kunt er naderhand voordeel bij hebben als je een pand of woning moet verlaten. Zorg er voor dat je genoeg geld beschikbaar hebt om de bemiddelingskosten, een brandveiligheidspakket en de eerste twee maanden huur te betalen. Vergeet niet dat er misschien ook kosten zijn voor de verhuizing, bijvoorbeeld het huren van een bestelbus. Reageer op het online aanbod of op de nieuwsbrieven van de bemiddelaars en ga het pand bezichtigen. Soms dient men op basis van foto’s te beslissen omdat er veel gegadigden zijn voor een bepaalde woning of project. Denk niet te lang na want een andere gegadigde zal dat ook niet doen. Als je eenmaal ja hebt gezegd tegen een woning dan is alles meestal vrij vlot geregeld meestal de zelfde of de volgende dag al. Zodra je de sleutels hebt dien je de meterstanden te noteren en een contract af te sluiten bij een energie leverancier. Sommige bemiddelaars willen een kopie van dat contract anders zetten ze je het pand uit.

Als je eenmaal antikraak woont

Als je eenmaal als antikraak wacht, tijdelijke huurder of  huis oppasser, een pand tijdelijk bewoond dien je jezelf te gedragen en je aan de gestelde regels houden. Doe je dat niet dan loop je het risico dat je contract per direct en zonder opgaaf van reden wordt beëindigd. Spreek met de buren of de nog zittende bewoners wanneer bijvoorbeeld de panden in de toekomst gesloopt gaan worden. Probeer te achterhalen in welk stadium het project zich bevindt en hoeveel oude bewoners er nog zijn. Dit kan je een indicatie geven over hoe lang je er nog kan blijven wonen. Zijn er nog veel oude bewoners dan is het project mogelijk net van start gegaan en kan men er vaak wel minimaal 6 maanden tot een jaar verblijven. Zijn er nog maar heel weinig oude bewoners dan wijst dit op een korte termijn dat je er kan verblijven. Vaak is het de laatste groep voor wie nog vervangende woonruimte gezocht of aangeboden moet worden. Deze oude bewoners vallen onder de huurbescherming en voor hen dient andere woonruimte beschikbaar gesteld te worden. Dit laatste geeft een indicatie dat je nog maar enkele maanden in je tijdelijke woonruimte kan blijven wonen. Je kunt ook informeren bij de gemeente over de plannen en de status van het sloop of renovatie project waar je verblijft. Lees ook de krantjes en folders van de woningcorporaties, vaak wordt er aandacht besteed over de voortgang van het project en dat men nieuwe “tijdelijke” buren of bewoners heeft of krijgen. Dit zo dat men zich niet alleen voelt of onveilig voelt als de oude bewoners langzaam wegstromen uit het project naar vervangende woonruimte.

Zorg dat je een plan hebt om te verhuizen, want dat is zeer zeker het geval. Ook als je niet antikraak maar tijdelijk woont is dat niet oneindig lang vaak maar maximaal 5 jaar volgens de wet. In de praktijk zijn het slechts enkele maanden en soms een jaar of iets meer. Als je geluk hebt kun je soms wel een paar jaar antikraak-wonen. Het is verstandig om een budget te reserveren voor een verhuizing, dat als je moet verhuizen dit ook financieel kunt bekostigen. Soms hoef je niet opnieuw bemiddelingskosten te betalen als je andere woonruimte kunt vinden bij het huidige bemiddelings bureau, men spreekt dan van doorstromers. Vind je echter andere woonruimte via een ander bemiddelingsbureau dan dien je vaak weer opnieuw bemiddelingskosten te betalen en de eventuele borg van je vorige woning wordt ook niet altijd direct teruggestort.

Als je niet op tijd andere woonruimte kunt vinden

Kun je niet op tijd andere woonruimte vinden dan ben je genoodzaakt je inboedel ergens tijdelijk op te slaan en ergens anders, bijvoorbeeld bij kennissen of familie te gaan overnachten. Sommigen kunnen een hotel of hostel betalen voor de overbruggingsperiode of een kamer huren.

Huurbescherming

Als tijdelijke bewoner heb je geen recht op huurbescherming. Dit komt doordat antikraak bedrijven een bruikleenovereenkomst hanteren en geen huur overeenkomst. een rechtszaak aanspannen heeft geen zin.Hieronder een kort geding welke is voorgekomen bij de rechtbank van Zwolle waarbij een antikraak bewoner niet wilde vertrekken en zich beroept op huurbescherming. De rechter is het daar helaas niet mee eens. In deze uitspraak komen ook onderwerpen naar boven zoals het meer dan twee dagen afwezig zijn en hoe een aanvraag te doen indien men iemand wil laten overnachten of een feestje geven. De huurovereenkomst wordt geacht te zijn opgezegd als je je niet aan de regels houd en er wordt een boete van  € 1.500 gevorderd. Lees hieronder in de link hoe deze rechtszaak is afgelopen.

Vordering tot ontruiming. huurovereenkomst of bruikleen? Huurovereenkomst welke naar zijn aard van korte duur is ex artikel 7:232 lid 2 BW? Aard van het gebruik – het gebruik van een voor sloop bestemde pand – kan in de weg staat aan het aannemen van een huurovereenkomst in de zin van artikel 7:232 lid 2 BW gelet op de door wetgever gecreëerde mogelijkheid van de Leegstandwet. Op grond van artikel 6:248 lid 2 is het echter onaanvaardbaar dat de huurder een beroep doet op huurbescherming; vordering tot ontruiming wordt toegewezen. Zie ook de beslissing van dit kort geding op : www.rechtspraak.nl