Tijdelijk wonen


Tijdelijk wonen is gebasseerd op de leegstandswet, indien de eigenaar plannen heeft om te renoveren of te slopen dan kan deze het niet op de gebruikelijke manier verhuren. Het voordeel is dat men tegen een veel goedkoper of gereduceerd tarief een woning tijdelijk kan bewonen. In tegenstelling tot antikraak wonen, waarvoor geen minimumtermijn bestaat, is dat bij tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet wel het geval. Deze wet bepaalt namelijk dat de minimumtermijn voor tijdelijke verhuur 6 maanden moet zijn, en in totaal niet langer mag duren dan twee jaar of maximaal 5 jaar indien er verleninging wordt aangevraagd voor de vergunning.

Tijdelijk wonen en antikraak wonen

Tijdelijk wonen en antikraak wonen worden vaak door elkaar gehaald. Men spreekt vaak van antikraak wonen terwijl het juridisch om tijdelijk wonen gaat. Dit heeft te maken met het feit of er op basis van de leegstandswet wordt verhuurt of dat men kraken tegen wil gaan. Als er dus op basis van de leegstandswet wordt verhuurt is er sprake van tijdelijk (ver)huren. Voor antikraak wonen is er geen wettelijke termijn geregeld.

Tijdelijk wonen kan voordelen hebben

Tijdelijk wonen kan gunstig zijn en voordelen bieden, vaak zijn het studenten of gescheiden personen die een tijdelijk onderdak nodig hebben. Het voordeel is dat een en ander snel is geregeld en vaak spotgoedkoop. Het nadeel is dat men geen zekerheid heeft en de woning elk moment kan worden opgezegd waardoor men er vaak binnen twee weken uit moet zijn. De woning dient dan ook leeg en schoon opgeleverd te worden.

Tijdelijk wonen is goedkoop

Kortom, tijdelijk wonen is vooral goedkoop maar biedt grote onzekerheid omdat het contract elk moment opgezegd kan worden. Daarnaast kleven er nog meer nadelen welke terug te lezen zijn in het artikel over antikraak wonen.