Antikraak


Wat is anti kraak?

Antikraak is het tegen gaan van kraken of ervoor zorgen dat een woning niet wordt gekraakt omdat het pand al wordt verhuurd. Deze vorm van tijdelijk verhuren komt veel voor bij gebouwen, (bedrijfs)panden en woningen welke op termijn gesloopt of gerenoveerd worden. Antikraak is een vorm van tijdelijk gebruik van leegstaand vastgoed die is bedoeld om kraken, maar ook om vandalisme en verpaupering te voorkomen.

Antikraak versus tijdelijke verhuur

Tijdelijke verhuur wordt op grond van de Leegstandswet aangeboden en Deze vorm van tijdelijke verhuur gebeurt vaak bij woonruimte die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. In tegenstelling tot anti-kraak bewoning, waarvoor geen minimumtermijn bestaat, is dat bij tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet wel het geval. Deze wet bepaalt namelijk dat de minimumtermijn voor tijdelijke verhuur 6 maanden moet zijn, en in totaal niet langer mag duren dan twee jaar of maximaal 5 jaar indien er verlenging wordt aangevraagd voor de vergunning. Bovendien is een gemeentelijke vergunning vereist. Antikraak wonen en tijdelijk wonen worden vaak met elkaar verward. Men zegt vaak dat men antikraak woont maar in werkelijkheid wordt er tijdelijk gehuurd op basis van de leegstandswet.

Anti kraak wonen

Er zijn geen landelijke regels voor antikraak wonen. De rechten en plichten van een antikraakbewoner verschillen per bureau. Antikraak bewoners wonen veelal heel goedkoop en betalen meestal een tarief tussen de € 75,00 en € 500,00 afhankelijk van het object welke in bruikleen wordt gegeven. Vaak wordt werkend sanitair en een douche altijd gegarandeerd.

Bruikleen overeenkomst

Algemene stelregel: de bewoners huren het pand niet, ze maken er tijdelijk gebruik van. Er is dus sprake van een bruikleen overeenkomst en geen huur overeenkomst. Een groot verschil, want als huurder heb je wettelijk meer rechten. Zo kan een huurder niet zomaar uit zijn pand gezet worden. Ook behouden eigenaars van antikraakpanden het recht de woning te bezoeken. Op elk moment kan er dus iemand aan de deur komen om te controleren of het huis nog wel netjes wordt onderhouden. Bewoners worden  net als gewone huurders  geacht de woning  in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Vergunning voor tijdelijke verhuur

Als een vergunning voor tijdelijke verhuur wordt verleend, dan zijn de artikelen van het Burgerlijk Wetboek op de overeenkomst van tijdelijke huur en verhuur niet van toepassing. Het komt er op neer dat de huurder na afloop van de tijdelijke huurovereenkomst geen aanspraak heeft op huurbescherming. In plaats daarvan zijn dwingende voorschriften over huurbescherming op grond van artikel 16 van de Leegstandwet van toepassing.