Wel gebruikersbelasting bij antikraak leegstaand kantoorpand
Accountancynieuws
Als een leegstaand kantoorpand door antikraak deels wordt bewoond, vallen alleen de woondelen die daadwerkelijk in gebruik zijn onder de woondelenvrijstelling. Over de overige onzelfstandige delen moet de eigenaar gewoon gebruikersbelasting betalen.

Lees het volledige bericht: antikraak – Google Nieuws