Parool.nl

Wijk Jeruzalem in Oost wil geen asielzoekers: 'Hier al genoeg te verduren'
Parool.nl
Het pand werd vervolgens door Villex Vastgoedbescherming als antikraak beschikbaar gesteld en huisvest ook verschillende ateliers. De buurtbewoners mogen van de gebruikers even binnen kijken. Aan weerszijden van de brede gangen zijn kamers en …

Lees het volledige bericht: antikraak – Google Nieuws