Antikraak Direct is een dienst die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is en desgewenst hulp biedt bij het voorkomen van kraken van leegstaand vastgoed. Wanneer een vastgoedeigenaar te maken heeft met (acute) kraakdreiging van zijn vastgoed kan er contact worden opgenomen met Antikraak Direct. Antikraak Direct verzorgt tijdelijke bewoning door antikrakers van het vastgoed binnen 24 uur na contactopname, maar vaak nog dezelfde dag.

Antikraak Direct
Antikraak Direct is een nieuw initiatief van allround leegstandbeheerder Interveste. Uit ervaringen wat betreft antikraak is gebleken dat er in toenemende mate behoefte is aan een dienst die onmiddellijk zorg draagt voor kraakpreventie bij (acute) kraakdreiging. Dit is doorontwikkeld in de vorm van Antikraak Direct.

Opdrachtgevers
Antikraak Direct is geschikt voor vastgoedbeheerders en eigenaren van panden die kraken van hun eigendom willen voorkomen. Hoewel ook met Antikraak Direct de nadruk op preventie van kraak ligt, is tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed zeker ook gericht op het voorkomen van inbraak, verpaupering en schade in het algemeen. Antikraak Direct plaatst tijdelijke bewoners die niet alleen wonen maar ook waken.
Voor meer informatie over de mogelijkheden van Antikraak Direct: www.antikraakdirect.nl

Bron: Emea Persberichten