Half oktober nam de Tweede Kamer de antikraakwet van CDA, VVD en ChristenUnie aan, met steun van de PVV, die de wet ziet als een “grote overwinning voor het eigendomsrecht”. Gemeenten zijn kritisch over de wet ‘Kraken en Leegstand’, die problematische leegstand niet oplost. Daar is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van overtuigd. Ook de Raad van State en Actal (Adviescollege vermindering Administratieve Lasten) zijn uiterst kritisch over deze wet. Daarom willen we aanstaande maandag wethouder Hamming van Huisvesting vragen wat hij gaat doen als deze wet door de Eerste Kamer komt. Wat de SP betreft, gaat de gemeente deze wet niet handhaven.

De wet behelst een verhoogde maximale straf van een jaar wegens kraken en een straf van een jaar voor huisvredebreuk. Ook de straf voor kraken met intimidatie of geweld is verdubbeld tot maximaal twee jaar. Wanneer krakers in groepsverband opereren en geweld gebruiken, kan de celstraf volgens de indieners oplopen tot twee jaar en acht maanden. Ook kunnen krakers worden aangehouden als ze niet op heterdaad zijn betrapt. Maar gemeenten hebben al genoeg instrumenten om overlast door kraken te beschermen. Bovendien is het de vraag of er in Tilburg wel zoveel overlast is door kraken.

De nieuwe wet stelt extra eisen aan gemeenten en leidt tot extra bestuurlijke drukte en nog meer regelgeving. Voorkom opeenstapeling van wetten en onnodige uitvoeringslasten, waarschuwt de VNG. Toch diende de VVD-fractie, juist de partij die zich steeds falikant opstelt tegen overbodige regels en andere bureaucratie, vandaag een voorstel in voor nóg meer maatregelen. De liberalen willen dat direct nadat de wet Kraken en Leegstand in werking treedt alle gekraakte panden in Tilburg worden ontruimd, krakers meteen worden vervolgd en na deze ontruimingsronde bij elk nieuw geval van kraken direct wordt overgegaan tot ontruiming. Verder willen ze de krakers die in Tilburg in de bijstand zitten onderwerpen aan verscherpt toezicht en strikte handhaving van de plicht om volledig mee te werken aan het vinden van werk, op straffe van stopzetten van de uitkering.

Vreemd wel dat juist de VVD met dit voorstel komt, dat nog meer regels stapelt op een toch al onwerkbare wet die zelf al zijn doel voorbijschiet: De overlast van kraken is zeer beperkt en de proportionaliteit van de voorgestelde aanpak is niet onderbouwd, zoals ook de Raad van State al concludeerde. Met andere woorden: Deze wet is disproportioneel. Het Tilburgse VVD-voorstel nog veel meer.

Het is goed om oorzaak en gevolg niet door elkaar te halen. Als de leegstand opgelost wordt, is een algemeen kraakverbod overbodig. Een beter gebruik van de huidige wetgeving levert al veel op. Benut de tijdelijke verhuurmogelijkheden uit de Leegstandswet beter. Meer faciliteiten voor gemeenten voor transformatie van gebouwen en herstructurering (zoals onteigenen voor sloop/herstructureren) zijn ook nodig. En pak de eigenaar van een leegstand pand financieel aan. Dat heeft meer effect dan weer een verordening en meer handhavingsplichten.

Een andere maatregel die de SP-fractie maandag gaat voorstellen is het beheren van leegstaande panden door een organisatie zonder winstoogmerk waar zowel tijdelijke huurders als pand-eigenaren rechten en plichten hebben. Nu gaan gemeenten (waaronder Tilburg) vaak in zee met commerciele antikraakbureau’s. Zij verdienen grof geld aan het beheren van grote panden door er enkele studenten of andere woningzoekers met een smalle beurs in te zetten, die ze weer kunnen uitzetten wanneer hen dat het beste uitkomt. Tijdelijke huurders hebben bij zo’n bureau geen enkel recht. Volgens ons moet de gemeente daar niet meer aan meewerken. We zullen het college dan ook oproepen om écht effectieve maatregelen tegen leegstand en voor betaalbare woningen te nemen in plaats van ineffectieve, overbodige wetten en voorstellen uit te voeren.

Bron: SP – Antikraak gekraakt