Het fenomeen ‘antikraak’ en ‘Antikraak wonen‘ heeft een hoge vlucht genomen. Vele tienduizenden ‘antikrakers’ verblijven in een woning waarvoor ze formeel geen huur betalen. Het zou slechts gaan om een “bruikleen overeenkomst” vergoeding voor gas, water en licht. Van deze ‘zuivere’ antikraak, dus zonder huurbetaling of dienstverlening, is in de praktijk echter zelden sprake. De term wordt vaak misbruikt als benaming voor wat eigenlijk een huurovereenkomst is.

In de praktijk blijken antikraakbureau’s namelijk forse financiële (gebruiks)vergoedingen te vragen en eisen ze van de antikrakers ook nog eens dat die allerlei diensten leveren. Feitelijk is bij veel antikrakers daardoor sprake van een huurovereenkomst. Dat betekent dat de antikraker huurbescherming heeft.

Omdat antikraak zo ‘in’ is, wil de Woonbond antikrakers oproepen goed na te gaan of ze wellicht toch huur betalen, via een gebruiksvergoeding/bruikleen overeenkomst of door diensten te leveren. In dat geval kunnen ze een beroep doen op huurbescherming en kan het antikraakbureau hen bijvoorbeeld niet binnen enkele weken op straat zetten. Directeur Ronald Paping: ‘Zonder direct de oplossing voor het probleem te geven moeten we vaststellen dat we de huidige situatie niet kunnen laten voortduren. Er is niets tegen échte antikraak, maar dat moet het in de praktijk dan ook zijn. Zo niet, dan adviseer ik de zogenaamde antikrakers stevig van hun wettelijke huurrechten gebruik te maken.’

De antikraker van tegenwoordig moet accepteren dat er op elk moment en onaangekondigd een controleur langs kan komen, hij krijgt boetes als hij zich niet houdt aan de regels van het antikraakbureau en het is hem verboden zijn ervaringen openbaar te maken. Een afwezigheid van drie dagen moet worden gemeld of er moet zelfs toestemming voor worden gevraagd. Vakanties van meer dan tien dagen zijn niet aan de orde, huisdieren zijn verboden en feestjes en barbecues zijn niet toegestaan.

In de antikraakwet die binnenkort door de Tweede Kamer wordt behandeld, willen VVD, CDA en ChristenUnie (CU) kraken van leegstaande panden strafbaar stellen. Hun alternatief is om langdurig leegstaande woningen via antikraakbureaus op de markt te laten brengen. In de ogen van Paping onacceptabel en een aanslag op de huurbescherming. ‘Veel beter is om woningen te verhuren via de Leegstandwet. De duur van de huurovereenkomst is dan duidelijk begrensd, terwijl de huurder een beperkte mate van huurbescherming heeft en niet elk moment in zijn privacy kan worden gestoord.’

Zie ook de Video reportage van van Abel Heijkamp

Verwante artikelen

Bron: Nederlandse Woonbond Amsterdam