Geen agrarische activiteit meer in boerderij Boschlust.

Deze week volgen advertenties vanwege de verkoop, vrijdag en zaterdag kunnen belangstellenden binnen gaan kijken in de boerderij, die tot voor kort verpacht werd. Van pachten is in de toekomst geen sprake meer. Het in 1798 door ambachtsheren gestichte huis wordt verkocht. Maar over het minimale verkoopbedrag voor het landgoed nabij de nieuwe Limesbrug, wil Schep niets zeggen.

,,Wij hebben op basis van het bestemmingsplan geconcludeerd dat een agrarische bedrijfsvoering in de toekomst niet meer mogelijk is en gaan daarom verkopen,” verklaart Schep deze stap. Het is de bedoeling dat de weilanden en het bos blijven op het landgoed, dat bij elkaar 34 hectare beslaat. Het weiland heeft een beschermde status. ,,We willen dat de boerderij zo snel mogelijk een nieuwe bestemming krijgt. Hoe langer we wachten, hoe meer verval intreedt. Ondanks dat hier nu antikrakers wonen.” Volgens Schep valt over de meest uiteenlopende invullingen van de boerderij te praten. Hij stelt dat dit mede komt doordat de gemeente zich soepel opstelt.

Bron: Geen agrarische activiteit meer in boerderij Boschlust