Het zit de SP-fractie in de gemeenteraad van Breda dwars dat de mensen die anti-kraak wonen in de Lange Stallen aan de Keizerstraat plaats moeten maken voor buitenlandse studenten van de NHTV. Fractievoorzitter Patrick van Lunteren vindt het te kort door de bocht om te zeggen dat ‘je dit nu eenmaal kunt verwachten als je antikraak woont.’ In een brief aan burgemeester en wethouders vraagt de socialist wat het stadsbestuur vindt van de wijze waarop corporatie WonenBreburg ‘aan het sollen’ is met de antikraakhuurders van de Lange Stallen.
Vorige week kregen die te horen dat ze in juni plaats moeten maken voor 86 studenten. Sommige bewoners voelden zich overvallen en kregen het gevoel dat ze achtergesteld werden op de studenten.

Van Lunteren wijst het college op het ‘grote tekort aan betaalbare woningen’ in Breda. Dat leidt er toe dat ‘mensen die wanhopig op zoek zijn naar woonruimte tot veel bereid zijn.’ “Zo kan het zijn dat huurders contracten afsluiten met antikraakbureaus, waarbij vaak afstand wordt gedaan van hele basale rechten”, aldus de SP-fractievoorzitter.

Gezien de beroerde situatie waarin veel antikrakers zich bevinden mag de gemeente hen juist nu niet laten vallen, gaat hij verder. “Het is namelijk al lang niet meer zo dat antikraakhuurders bijna voor niets wonen. Ze betalen naast huur hoge servicekosten en hebben vaak afstand gedaan van hun rechten. Een niet te benijden situatie”, vindt Van Lunteren.

Hij stelt voor om de huurders te laten zitten, en de buitenlandse studenten te huisvesten in bijvoorbeeld tijdelijke units.

Bron: BN de STem – Breburg solt met huurder