WonenBreburg gaat een passende oplossing zoeken voor de ongeveer vijftig studenten die hun anti-kraak woning moeten verlaten aan de Nieuwe Inslag in Breda.
De woningcorporatie heeft de woningen nodig om buitenlandse studenten van de NHTV te huisvesten. De zittende studenten moeten hun flat daarom voor 6 juli verlaten.

De handelswijze van WonenBreburg leidde tot verontwaardigde reacties. De NHTV wees er fijntjes op dat de gedupeerden óók studenten zijn van de NHTV. De SP deelde maandagochtend flyers uit om de in hun ogen ‘zotte werkwijze’ van WonenBreburg onder de aandacht te brengen.

De SP heeft vandaag een gesprek gehad met WonenBreburg. De corporatie heeft hierin aangegeven op korte termijn met de studenten in overleg te zullen treden over een oplossing. Volgens WonenBreburg kan die oplossing variëren van vervangende woonruimte tot een financiële tegemoetkoming.

Bron: Corporatie werkt aan oplossing