22-01-2010 • De gemeente Vlaardingen en de twee woningcorporaties gaan het aantal woningen voor Poolse uitzendkrachten verdubbelen van 160 naar 300. Deze arbeidsmigranten worden naar deze regio gehaald omdat zij bereid zijn om voor zeer weinig geld zeer zwaar werk te doen, zoals de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Volgens de gemeente zijn deze 300 woningen ‘over’ omdat er verder geen tijdelijke huurders voor te vinden zijn. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: “Er is een woningnood onder starters met wachtlijsten van jaren, en voor deze woningen zijn geen huurders te vinden? Ik geloof er geen biet van!”

Hoekstra wil van de wethouder weten of hij inzage kan krijgen in de aantallen aanvragen van starters voor deze woningen. De SP wil ook meer duidelijkheid over het beleid van de gemeente en de corporaties over de manier waarop woningen verhuurd worden: “Je kan woningen op diverse manieren laten bewonen: Via een normale huurovereenkomst, tijdelijke verhuur of antikraak. Bij een normaal huurcontract heb je huurbescherming, bij tijdelijke huur kan de huur drie maanden van te voren worden opgezegd. Bij antikraak heb je vrijwel helemaal geen rechten.”

De SP heeft signalen gekregen dat er in de omgeving Torenvalklaan/Spechtlaan meerdere woningen al meer dan tweejaar via een bruikleenovereenkomst aan antikraakbewoners worden uitgegeven. “Bij antikraak ontvangt de woningcorporatie geen huurpenningen maar casht de leegstandsbeheerder, in dit geval Adhoc. Verder hebben de bewoners geen huurbescherming of huisvrede. Dat kan nuttig zijn bij een korte periode voor sloop of renovatie, bijvoorbeeld drie maanden, maar niet drie jaar.” Aldus Hoekstra.

Bron: SP – Driehonderd woningen onverhuurbaar ondanks woningnood?