De gemeente Den Bosch heeft in een brief aan BrabantWonen expliciet aandacht gevraagd voor de werkwijze van organisaties als anti-kraakbureaus, die de woningcorporatie inschakelt.

Aanleiding zijn ‘recente signalen over de positie van de tijdelijke verhuurder’ en de ‘mogelijk scheve verhouding tussen zijn rechten en plichten’. BrabantWonen heeft het beheer over drie te slopen flats in de Kruiskamp uitbesteed aan Ad Hoc Beheer. Omdat de corporatie hoopt zeer binnenkort een sloopvergunning voor de flats te krijgen, moeten alle bewoners de in totaal 189 woningen verlaten. Veel van hen hebben dat al gedaan, vaak met een opzegtermijn van slechts twee weken. Lang niet alle anti-krakers kon vervangende woonruimte worden aangeboden.

De verantwoordelijkheid voor het toezicht ligt volgens de gemeente bij de woningcorporatie: “Het is aan BrabantWonen de bureaus desgewenst te screenen.”

Bron: Brabants Dagblad – Gemeente bezorgd over anti-kraken