Woningcorporatie de Key beweert dat drie bezette woningen niet langer dan een jaar leeg stonden. De Key is eigenaar van de drie etages in de Dapperbuurt in Amsterdam die sinds afgelopen zondag 6 december door kraakgroep Dapper Sociaal worden bezet. De leegstand is echter kraakhelder, ook volgens stukken van de Key zelf.

Veel voormalige sociale huurwoningen van de Key in de Dapperbuurt en elders en de stad staan te koop. De Key geeft aan dat ze de woningen wil verkopen om meer variatie in de buurt aan te brengen. Zij zegt dat er op dit moment veel mensen in een sociale huurwoning wonen die zich inmiddels meer kunnen veroorloven. Kraakgroep Dapper Sociaal bezet sinds afgelopen zondag 6 december drie leegstaande woningen en zal ze weer verlaten als de Key zich aan haar afspraken houdt en de woningen die langer dan een jaar te koop staan weer zal gaan verhuren.

De woningen in kwestie zijn allen gelegen aan de Pieter Vlamingstraat 16-III, 18-III en 30hs. In reactie op het nieuwsbericht over de bezetting op RTV Noord Holland schrijft de Key dat drie van de vier gekraakte woningen nog geen jaar leeg stonden. Dit terwijl er maar drie woningen gekraakt zijn waarvan één, no. 30hs al zeventien maanden te koop staat op de website van de Key en op makelaars website Jaap.nl. Over de oplevering van de andere twee gekraakte woningen, no. 16-III en 18-III schrijft de Key zelf in een brief aan de bewoners dat ze `deelproject 3, geveleenheden 4 en 5’ waaronder deze vallen, `voor de kerst 2008 afronden’.

Kraakgroep Dapper Sociaal weet uit eigen observatie en gesprekken met omwonenden dat deze woningen inderdaad een jaar leeg stonden op het moment van de kraak. Ze zijn echter pas respectievelijk drie en zes maanden te koop. De bewering van de Key dat een vierde woning enkele weken geleden is verkocht en dat er tot op dat moment mensen anti-kraak woonden toont aan dat ze niet precies weet waar ze het over heeft. De verwarring omtrent de vierde woning is ontstaan doordat het Parool afgelopen maandag 7 december meldde dat no. 24-III ook werd gekraakt. Deze etage is ook voor de kerst 2008 opgeleverd, staat vier maanden te koop, maar is niet gekraakt.

Volgens kraakgroep Dapper Sociaal is de oorzaak van hetgeen de Key beweert, dat er op dit moment veel mensen in een sociale huurwoning wonen die zich inmiddels meer kunnen veroorloven eerder gelegen in het gebrek aan doorstroming binnen de sociale sector door het gebrek aan grotere sociale huurwoningen voor deze groep. Het verkopen van kleinere sociale huurwoningen is geen oplossing. Sterker nog, het werkt stratificatie in de hand, een proces waarin kort gezegd de armen plaats maken voor de rijken. Volgens Dapper Sociaal is deze `veryupping’ van de Dapperbuurt `hartstikke zonde van zo’n gezellige volksbuurt’ rondom de meest bekende markt van Nederland, die nog in 2007 werd uitgeroepen tot de beste markt van Nederland.

Vele andere panden staan afwachting van de verkoop al langer dan een jaar leeg. De gemiddelde wachttijd voor een vergelijkbare huurwoning in Amsterdam is meer dan tien jaar. Als ze te huur waren aangeboden waren ze allang bewoond en nooit gekraakt.

Achtergrond

Duidelijk is geworden dat het verkoop beleid niet werkt en de Key zich niet aan de afspraken houdt . De afspraak dat voormalige sociale huurwoningen na een jaar niet te zijn verkocht weer verhuurd worden is vastgelegd in het `convenant verkoop sociale huurwoningen’ wat ondertekend is door gemeente, de federatie van woningbouw verenigingen en de huurders vereniging. Dus ook door de Key. De gemeente doet ook te weinig, terwijl toezicht op het naleven van de afspraken in het belang is van de burgers die zij meent te vertegenwoordigen.

Een korte zoektocht op de website van de Key en makelaarswebsite Jaap.nl levert zo een zestal woningen in de Dapperbuurt op die al een periode van een jaar tot zeventien maanden te koop staan. Daarnaast zijn er talloze woningen van de Key die langer dan een jaar leegstaan, maar nog geen jaar formeel te koop. De drie versgekraakte woningen zijn slechts het topje van de ijsberg.

De Key verkort kunstmatig de leegstands termijnen door de bijvoorbeeld de officiële datum van oplevering te rekken door te wachten met details zoals het plaatsen van rookmelders of het schilderen van wanden. Voor zover we weten vaak maandenlang, in sommige gevallen een half jaar Het lijkt erop alsof de Key bang is onder de huidige marktomstandigheden de panden niet binnen een jaar te kunnen verkopen en ze weer moet verhuren.

Typerende voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de gekraakte no. 30hs en de door anti-kraak bewoonde no. 28hs, die al zo’n twee maanden leegstonden tussen het moment van oplevering, april 2008, en het moment dat het in de verkoop ging in juli 2008. Twee woningen van de Key, één straat verderop gelegen aan de von Zesenstraat no. 90 en 92, werden op 15 oktober j.l. gekraakt. Ze stonden al langer dan een jaar leeg, maar pas een half jaar te koop. Nog een straat verderop, in de Commelinstraat, zorgt de Key dat een zevental woningen die langer dan een jaar leegstaan niet nog een keer gekraakt wordt door het plaatsen van anti-krakers. Eén daarvan, no. 47-beletage staat ook formeel al langer dan een jaar in de verkoop.

Bron: Indymedia – Kraakgroep Dapper Sociaal: beweringen de Key ongegrond