Kraken is wonen in een pand dat leeg staat. Je kraakt het pand door erin te trekken. Kraken kan illegaal zijn. Dat betekent dat het niet mag en dat de politie je uit de woning kan zetten. Je kunt ook legaal kraken, als een pand een jaar leeg staat, en je de politie inlicht.

Antikraak voorziening Illegaal kraken
Antikraak voorziening

Antikraak voorzieningen zijn panden, die tijdelijk bewoond mogen worden. Het pand staat leeg. Het wordt tijdelijk niet gebruikt. Denk aan een klooster waar ze over twee jaar appartementen in willen gaan maken. Voor de twee jaar dat het klooster leeg staat mogen er dan mensen in wonen, zodat het niet echt gekraakt wordt. Antikraak dus. Eigenlijk is dit legaal kraken. Als je in een antikraakpand woont heb je geen huurbescherming.

Voordelen:

* Het is heel erg goedkoop, de huur is namelijk zeer laag.
* De panden worden tijdens leegstand toch gebruikt.

Nadelen:

* Het is meestal maar voor een korte periode.
* Je krijgt vaak pas een paar weken van tevoren te horen dat je er weer uit moet.

Illegaal kraken

Als er een pand leeg staat, mag jij daar niet naar binnen gaan en er gaan wonen. Dat vinden sommige mensen onzin, want dat pand wordt niet gebruikt en er zijn genoeg mensen die een woonruimte nodig hebben. Dan kraken ze het pand.

Voordelen:

* Het wonen is gratis.
* Een leegstaand pand wordt toch gebruikt.

Nadelen:

* Het mag niet, dus je kunt er ieder moment door de politie worden uitgezet.

Bron: Jong in Tiel – Kraken en Antikraak