Sinds enige tijd zijn er websites actief die woningzoekenden de mogelijkheid zeggen te bieden zich in één keer in te schrijven voor al het beschikbare aanbod antikraak en tijdelijke woonruimte via de gemeente.

Het gaat om de websites zoals: www.snel-antikraak-wonen.nl en www.antikraak-amsterdam-nu.nl.

Na betaling ontvangt de “inschrijver” niet meer dan een kort lijstje met daarop de namen van een aantal organisaties.

Antikraak organisaties hebben om verwijdering gevraagd aan de exploitant. Interveste heeft aangegeven hulp te bieden bij het doen van aangifte bij de politie indien men zich benadeeld voelt.