Wonen in een kasteeltje in het Land van Ooit of op een mooie plek in het centrum van een Amsterdam. Wonen in een antikraak pand lijkt te mooi om waar te zijn. Op 20 augustus a.s. presenteert Abel Heijkamp zijn reportage ‘Leegstand zonder zorgen’. In de reportage volgt hij antikraakbureaus en kijkt hij naar de keerzijde van antikraak: wonen zonder huurbescherming. Antikraakcontracten blijken vrijwel altijd in strijd met artikel 12 (huisvrede) van de grondwet en vaak in strijd met het huurrecht. Na de vertoning is er een debat met antikrakers en deskundigen. Plaats: Buurtcentrum ’t Blijvertje, 3e Oosterparkstraat 64, Amsterdam. Tijd: 20:00 uur.

Al 30 jaar zijn er in Nederland antikraakbureaus maar tot nu toe is vrijwel niks bekend over antikraak. Duidelijk is wel dat het aantal antikrakers de afgelopen jaren spectaculair is gestegen naar circa 50.000. Volgens de indieners van het wetsvoorstel tegen kraken, moeten antikraakbureaus in de toekomst een nóg grotere rol gaan spelen op de woningmarkt.

In de reportage Leegstand zonder zorgen volgt Heijkamp zeven bewoners en interviewt hij de twee grootste antikraakbureaus Camelot en Ad Hoc om te kijken hoe antikraak in de praktijk werkt. Niet alleen private eigenaren maar ook woningcorporaties en overheden maken namelijk steeds vaker gebruik van antikraak in plaats van tijdelijke verhuur onder de leegstandswet. Feitelijk word hiermee de huurbescherming omzeild.

Antikraakcontracten blijken structureel in strijd met artikel 12 (huisvrede) van de grondwet. Ook worden er vaak niet inzichtelijk gemaakte vergoedingen betaald zonder dat daar wettelijk gegarandeerde huurrechten tegenover staan. Het contract kan zonder opgaaf van reden worden opgezegd en bewoners worden gedwongen met 2 weken opzegtermijn te verhuizen. Bewoners hebben geen recht op vervangende woonruimte. Daarnaast innen antikraakbureaus zonder rechtsgrond boetes, eisen ze dat bewoners als bewakers optreden en verbieden ze bewoners hun ervaringen openbaar te maken .

Aan de hand van deze en andere bevindingen, gaan Abel Heijkamp (Reportagemaker), prof. dr. ir. Hugo Priemus (TU Delft), Merijn Oudenampsen (Huurdersvereniging Amsterdam), Hans Roseboom (Woonbond), Peter Commandeur (Huurrecht Jurist ) en antikrakers in debat. Dit debat begint om 21.00 uur.

De reportage is vanaf 21 augustus te zien op www.leegstandzonderzorgen.nl