In het weekend van 10 en 11 oktober heeft het Studenten Kraakspreekuur (SKSU) samen met de Studenten Vakbond van de Vrije Universiteit (SRVU) meerdere panden in Amsterdam gekraakt om aandacht te vragen voor de nijpende woningnood onder studenten. “Kraken biedt studenten de mogelijkheid om een oplossing te eisen voor de langdurige, onnodige leegstand en de woningnood onder studenten” aldus het SKSU.

Deze weken is het enorm druk bij het SKSU. Per week komen er tussen de 30 en 40 woningzoekende studenten langs op het spreekuur. Het tekort van ruim 10.000 studentenwoningen zorgt ervoor dat steeds meer jongeren zich kritischer opstellen ten opzichte van de inspanningen van gemeente en coöperaties. De enorme hoeveelheid leegstaande woningen en kantoorpanden deze groep studenten een doorn in het oog omdat zij op deze plekken prima kunnen wonen. De steeds groter wordende groep woningzoekende studenten ziet geen andere oplossing meer dan het kraken van een woonruimte. Vorig weekend zijn er twee panden gekraakt, een aan de Rhijnvis Feithstraat en een aan de Kinkerstraat. Dit weekend zijn er nogmaals drie panden bij gekraakt aan het Delflandplein, de Lauriergracht en de Marcantilaan. “Dat steeds meer studenten het heft in eigen hand nemen juichen wij toe, maar dat studenten anno 2009 nog steeds genoodzaakt zijn om te gaan kraken is treurig”, aldus het SKSU.

Al meer dan 50 jaar is de overheid er niet in geslaagd een duurzame oplossing te bieden voor de woningnood onder studenten en jongeren en om de leegstand t te bestrijden. Dit verklaart waarom er op dit moment nog steeds een levendige kraakbeweging is die de leegstand nauwkeurig in de gaten houdt en voorziet in lokale behoeftes zoals huisvesting. Het wetsvoorstel ‘Kraakverbod en Leegstandbestrijding’ is een initiatief gedreven uit angstpolitiek om het kraken te verbieden zonder dat het werkelijk oplossingen biedt om de leegstand tegen te gaan en de woningnood bv. onder studenten op te lossen. Gemeenten zullen niet in staat zijn om van alle percelen binnen hun grenzen de leegstand en de duur daarvan vast te stellen. Daarom zal het voorgestelde boetesysteem, waarbij eigenaren een boete krijgen bij het niet melden van leegstand, niet tot nauwelijks werken, in tegenstelling tot wat de initiatiefnemers menen. Anti-kraak zal voor een groot deel haar noodzaak verliezen omdat eigenaren de vrijheid krijgen het maatschappelijk belang te negeren en hun panden ongezien leeg te laten staan. SKSU: “Het huidige wetsvoorstel om kraken te verbieden zal er niet voor zorgen dat de woningnood onder studenten verdwijnt, daarentegen zal de leegstand floreren als nooit tevoren”.

Dat dit wetsvoorstel niets meer is dan symboolpolitiek blijkt uit het feit dat alle Nederlandse gemeenten, de Raad van Staten en RegioPlan deze wet finaal de grond in hebben geboord als het gaat om de uitvoerbaarheid en vermeende misstanden van kraken. Zelfs Leen Schaap, Politiecommandant van politie Amsterdam-Amstelland, heeft in de documentaire Kraken, Waarom niet?, aangegeven dat er geen sprake is van een verharding van de kraakscene, hetgeen mede-initiatiefnemer Arie Slob van de ChristenUnie afgelopen woensdag in NOVA nog beweerde. Tevens geven de grote gemeenten aan dat het kraakverbod niet te handhaven valt wegens gebrek aan mankracht en de enorme bureaucratie die er bij komt kijken.

Deze kraakgolf is nog maar een klein begin. De komende weken en maanden zullen wij er alles aan doen om zoveel mogelijk leegstaande panden te transformeren tot studentenwoningen. “Wij zullen elke student die op ons spreekuur komt helpen en begeleiden bij het vinden en kraken van zijn of haar eigen woning”, aldus het SKSU.