TV Noord-Holland zendt zondag 7 februari een documentaire uit van Sara Blom over antikraakwonen. Blom volgde gedurende een aantal maanden twee kraakwachten, die braaf wisselden van woonobject. Er komen meerdere visies op anti-kraak aan bod. Duidelijk wordt dat aan dit goedkope en soms avontuurlijke alternatief voor de problematische Amsterdamse woningmarkt voor kraakwachten zelf ook een prijskaartje hangt.

Voor Blom vormt de film een twee-eenheid met haar afstudeerscriptie ‘Pionnen van het vastgoed’. Een antropologisch onderzoek naar leegstandbeheer in Amsterdam. Inspiratie ontleende zij aan haar eigen ervaring. Na de nodige mislukte pogingen om in Amsterdam woonruimte te vinden (lange wachtlijsten en hoge huurprijzen) kwam zij via een studiegenoot in aanraking met Ad Hoc Beheer, specialist in het beheren van tijdelijk leegstaand vastgoed.

‘Ik kon me opgeven voor een enorm en zo goed als leeg flatgebouw in Amsterdam Zuidoost waar ik niet lang daarna met een kleine inboedel introk. Omdat ik het appartement in het flatgebouw juridisch gezien ‘te leen’ kreeg en dus ook geen huur hoefde te betalen kon ik geen juridische aanspraak doen op de panden als woonruimte. Voor eigenaren een handige manier om hun eigendommen te beschermen tegen leegstandsrisico’s zoals kraken, voor mij een betaalbare manier van wonen. Na de flat in de Bijlmer ben ik gedurende enkele jaren nog zeven andere panden in- en weer uitgetrokken. Ik raakte vertrouwd met boedelbakken en verhuisdozen en met verschillende wijken in Amsterdam. Waar ik niet vertrouwd mee raakte was het ontbreken van de erkenning van mijn belang bij de panden als bewoner ervan. Wat voor mij functioneerde als woonruimte leek voor Ad Hoc en de vastgoedeigenaren niet meer dan een schakel in een zee van zakelijke belangen. De onmacht die ik hierdoor ervoer inspireerde mij tot het doen van dit onderzoek. Ik hoop er mee bij te dragen aan meer kennis over woonervaringen van kraakwachten. Het resultaat is deze scriptie en een dertig minuten durende documentaire met de titel ‘Vastgoednomaden’.

Gedurende een aantal maanden worden twee kraakwachten gevolgd. Frank en Baaf wisselen regelmatig van woonobject. Er komen meerdere visies op anti-kraak aan bod. Duidelijk wordt dat aan dit goedkope en soms avontuurlijke alternatief voor de problematische Amsterdamse woningmarkt voor kraakwachten zelf ook een prijskaartje hangt.

Bron: DocBlok (Vastgoednomaden wordt uitgezonden op zondag 7 februari 2010 om 10:00 uur, 14:00 uur en 16:00 uur).