Volgens Woningcorporatie “De Key” stonden haar woningen die zondag zijn gekraakt helemaal niet al een jaar leeg. Drie woningen stonden minder dan een jaar leeg. De vierde is enkele weken geleden verkocht, en tot dat moment woonden er mensen anti-kraak, aldus De Key.

Het gaat om vier opgeknapte voormalige sociale huurwoningen aan de Pieter Vlamingstraat in de Amsterdamse Dapperbuurt. De Key wil de woningen verkopen om meer variatie in de buurt aan te brengen. Op dit moment wonen er procentueel gezien veel mensen in een sociale huurwoning, vaak ook terwijl ze zich inmiddels meer kunnen veroorloven.

Woonwet
Volgens de krakers stonden de woningen wel langer dan een jaar leeg. Dat is in strijd met de woonwet. Die schrijft voor dat als een voormalige sociale huurwoning langer dan een jaar te koop staat, deze opnieuw moet worden verhuurd. De krakers zeggen pas weg te gaan nadat de woningen via Woningnet opnieuw zijn verhuurd.

De Key heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de krakers.

Bron: RTVNH – De Key:woningen nog geen jaar leeg