Wooncorporatie WonenBreburg houdt vast aan de uitzetting van de studenten aan de Nieuwe Inslag. Dat blijkt uit een gesprek dat de SP-fractie en de wooncorporatie dinsdagochtend voerden. Cees Oprins, vestigingsdirecteur bij WonenBreburg, zegt wel voor de jongeren een goede oplossing te willen, ondermeer in de vorm van vervangende woonruimte.

Volgens Oprins was het niet de bedoeling dat de bewoners er na zo’n korte tijd werden uitgezet. “Er zijn twee dingen door elkaar gelopen”, verklaart de directeur. “De afspraak met de NHTV en die met anti-kraak organisatie Ikbeheer. Hierdoor hebben we het ene over het hoofd hebben gezien. We willen nu de bewoners die tussen wal en schip dreigen te geraken contacteren en proberen met hen tot een goede oplossing te komen.”

Rinus Filius van de SP bevestigt dat Breburg te maken heeft met ‘een ongelukkig samenloop van omstandigheden.’ “In het gesprek verklaarde de corporatie dan ook er iets aan te willen doen maar dat de gedupeerde bewoners niet aan de Nieuwe Inslag kunnen blijven.”

De afspraak tussen WonenBreburg en de hogeschool, die inhoudt dat er nieuwe buitenlandse NHTV-studenten aan de Nieuwe Inslag komen te wonen, stelt de wooncorporatie dus voorop. “We willen vasthouden aan die afspraak”, aldus Oprins.

Of de oude bewoners naast vervangende woonruimte een financiële tegemoetkoming in het vooruitzicht hebben, is nog onduidelijk. “Ik begrijp dat een aantal van hen financieel er op heeft ingeleverd”, zegt Oprins. “Maar of dat door ons wordt vergoed, staat nog helemaal open.”

Ondanks de woorden van WonenBreburg heeft Rinus Filius de bewoners aangeraden niet uit de woningen te vertrekken. “Onze eis is simpelweg dat er niemand op straat komt te staan voordat er duidelijkheid is over een passende oplossing”, meldt Filius. “Als WonenBreburg voor vervangende woonruimte zorgt, is voor ons de kous af. Zoniet, dan beraden we ons op ander acties.”

Bron: Bewoners Nieuwe Inslag definitief weg