Breburg solt met huurder

Het zit de SP-fractie in de gemeenteraad van Breda dwars dat de mensen die anti-kraak wonen in de Lange Stallen aan de Keizerstraat plaats moeten maken voor buitenlandse studenten van de NHTV. Fractievoorzitter Patrick van Lunteren vindt het te kort door de bocht om...

Antikrakers weg uit Keizerstraat: ‘Kort door de bocht’

De SP vindt het uitzetten van de antikrakers aan de Keizerstraat en Lange Stallen door eigenaar WonenBreburg niet acceptabel. De socialistische partij stelt in een brief aan burgemeester en wethouders dat de woningcorporatie solt met de huurders. Afgelopen week werd...

Studentenkamers in voormalig pand Educatie

Het oude onderkomen van de faculteit Educatie aan de Archimedeslaan wordt omgebouwd tot tijdelijke huisvesting voor studenten. De Stichting Tijdelijk Wonen vertimmert de bovenste verdieping om tot 192 studentenkamers, zo meldt het AD Utrechts Nieuwsblad. In juni moet...

Kraak en Antikraak

De Eerste Kamer heeft bijzonder kritisch gereageerd op het Wetsvoorstel kraken en leegstand. Hoewel de Tweede Kamer op 15 oktober 2009 akkoord is gegaan met dit wetsvoorstel, is het dus nog steeds niet honderd procent zeker dat de antikraakwet er komt. Zowel de linkse...

persbericht laten maken

Bedrijfsnieuws verdient meer aandacht HILVERSUM – E.J. Bruinekool Fotografie en Tekst heeft medio maart de website www.persberichtlatenmaken.nl gelanceerd. Bij afname van het totaalpakket, bestaande uit een korte videoclip, foto’s en een persbericht, hebben...

De banspaarvariant voor de ontslagvergoeding is een feit

De bankspaarvariant voor de ontslagvergoeding is een feit, nu SNS-Reaal en ABN-Amro de eerste producten op de markt hebben gebracht. Nadat het per 1 januari 2010 mogelijk is geworden om een bankspaarvariant van de ontslagvergoeding te bieden hebben we tot deze maand...